Obszar działania

Zasięg działania Komornika Sądowego Łukasza Zakłos wyznacza
obszar właściwości terytorialnej Sądu Rejonowego w Mikołowie, która obejmuje miasto i gminę Mikołów, miasto i gminę Łaziska Górne, miasto i gminę Orzesze, gminę Ornontowice oraz gminę Wyry a także miasto Gostyń.

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji,
wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy
o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

Wierzyciel, który dokona wyboru komornika, na podstawie art. 8 ust. 6 składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta
z prawa wyboru komornika.

Obszar działania