Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie
Łukasz Zakłos


"Contractus ab initio voluntatis est, ex post facto necessitatis"
- zawarcie kontraktu jest dobrowolne, ale wykonanie przymusowe