Kancelaria

Siedziba: 43-190 Mikołów, ul. Okrzei 29


Telefon: 32 724 18 51
Adres e-mail: mikolowkomornik@gmail.com


ING Bank Śląski S.A. 16 1050 1634 1000 0092 2737 4551


Godziny pracy kancelarii: poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00
Komornik przyjmuje strony w środy: 10:00 - 17:00


Kancelaria posiada wdrożony elektroniczny dostęp do e-US, ZUS-EKS,
Rejestru Zastawów, KIR-OGNIVO, Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych - EKW,
CEPIK, REGON SISP oraz CEIDG dzięki czemu niezbędne informacje o dłużniku
uzyskiwane są w czasie od kilku minut do maksymalnie dwóch dni.


ID EPU: 2356
NIP: 651-152-54-97
REGON: 364459156