Obszar działania

Zasięg działania Komornika Sądowego Łukasza Zakłos wyznacza
obszar właściwości terytorialnej Sądu Rejonowego w Mikołowie, która obejmuje miasto i gminę Mikołów, miasto i gminę Łaziska Górne, miasto i gminę Orzesze, gminę Ornontowice oraz gminę Wyry a także miasto Gostyń.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych ,
wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii,
z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości, o wydanie nieruchomości, o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, o opróżnienie pomieszczeń w tym lokali mieszkalnych z osób lub rzeczy oraz w sprawach, w których przepisy
o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.
W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

Wierzyciel, który dokona wyboru komornika, na podstawie art. 10 ust. 3 składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta
z prawa wyboru komornika.

Obszar działania